زغالتراش "TEMP-1"

زغالتراش باریک Temp-1 برای حفاری مکانیزه درزهای زغال سنگ شیب دار (بیش از 40 درجه) استخراج شده در طول کارگاه طراحی شده است.

ضخامت درز قابل بازیابی 0.65 ... 1.4 متر ، مقاومت برش زغال سنگ تا 250 کیلو نیوتن متر بر متر (25 tf / m). زغالبر به صورت ترکیبی با پشتیبانی جک سقفی  2KGD یا با پراپ تکی از خاک درز با نمای طاقچه ای به صورت یک طرفه از پایین به بالا کار می کند.

زغالتراش "Temp-1" (پنومو متغیر) شامل یک گیربکس با طبل های برش غیر قابل تنظیم و قابل تنظیم بازوی اجرایی ، میله ای با زنجیر برش مسطح ، واحد هیدرولیک برای سیستم کنترل ترکیبی ، خطوط لوله روغن هیدرولیک، موتور هوا خنک  ، مجرای هوادهی ، کفی ، اسکید انتهایی برای پایین آمدن دستگاه ، دستگاه کابل کشی ، اسکید پشتیبانی ، جک هیدرولیک ، سیستم آبپاش.

شکل. 1. نمای کلی دستگاه برداشت "Temp-1".

یک جک هیدرولیک یک طرفه در قسمت ته ماشین برش نصب می شود تا خاک درز در امتداد "زمین" تنظیم شود. دکمه های کنترل جک هیدرولیک روی پنل بدنه شیر قرار دارد. برای تسهیل فرود ، اسکی روی دروگر نصب شده است.

روغنکاری چرخ دنده ها و بلبرینگهای کاهنده واحد برش زغالتراش با روغن حاصل از بدنه سوپاپ از طریق خط روغن انجام می شود.

زغالتراش دارای دو اندازه استاندارد است و می تواند در سمت چپ یا راست کار کند.

در زغالتراش "Temp-1" ، چرخش از "محور" موتور از طریق کلاچ دندانه دار A به چرخ دنده 1،2 به دنده بدنه سوپاپ منتقل می شود. در همان زمان ، نیرو از طریق چرخ دنده از دنده گرفته می شود تا پمپ هیدرولیک دنده ای مدل  NSH-10E را هدایت کند. از چرخ دنده بدنه سوپاپ ، دنده با چرخ دنده داخلی کاهنده به دنده منتقل می شود ، سپس محرک غیرقابل تنظیم (پایین) توسط چرخ دنده و دنده مورب به چرخش در می آید. حرکت درام قابل تنظیم (فوقانی) بازو توسط یک زنجیر برش با استفاده از چرخ دنده ای انجام می شود که نیرو را به چرخ دنده انتقال می دهد.

شکل. 2. نمودار مکانیکی زغالتراش "Temp-1".

گیربکس شامل مجموعه های شفت با یک چرخ دنده داخلی و یک چرخ دنده خارجی ، یک شفت با یک چرخ دنده و یک چرخ دنده مورب و یک محور محرک برای درام ثابت پایینی زغالتراش است.

درام ثابت  ، شامل دو نیمه با مجموعه ای از مته های برش مدل I-79B است. درام بر روی دو تکیه گاه در محفظه گیربکس نصب شده است. طراحی بگونه ای است که لایه فوقانی زغال سنگ توسط یک درام قابل تنظیم برش و کنده می شود.

زغالتراش با عرض کار 1 متر ، درام با قطر (در امتداد برش ها) 470 میلی متر برای یک درام قابل تنظیم و 560 میلی متر برای یک درام ثابت  است.

سیستم هیدرولیک ماشین برداشت Temi-1 شامل  واحد پاور هیدرولیک و جکهای هیدرولیک کار می باشد.

شکل. 3. نمودار هیدرولیک ماشین برداشت "Temp-1"

سیستم هیدرولیک به گونه ای طراحی شده است که سیستم کنترل هیدرولیک زغالتراش را تغذیه کند ، همچنین گیربکس کاهنده دستگاه را نیز روان کند.

بدنه زغالتراش شامل یک مجموعه پانل ، یک صفحه کنترل ، یک واحد مونتاژ شفت نیرو ، یک واحد مونتاژ پمپ و یک مخزن با هیدرولیک جهت کار است.

پانل مونتاژ شده شامل دریچه های قرقره ای برای بالا بردن و پایین آوردن اسکی ترکیبی ، شیر ایمنی ، اتصال کنترل فشار است.

صفحه کنترل شامل دو سوپاپ دو حالته است که به کمک آنها بازو زغالتراش بالا و پایین می رود. تنظیم صاف بلند کردن و پایین آوردن بازو  ، عملکرد زغالتراش را هنگام تغییر ضخامت درز تضمین می کند.

واحد مونتاژ پمپ شامل یک پمپ هیدرولیک ، یک فیلتر و یک شیر ایمنی است. عملکرد واحد جهت فشار ثابت کار در سیستم هیدرولیک ، تصفیه روغن و در صورت افزایش فشار روغن در سیستم هیدرولیک بالاتر از فشار کار ، بای پس آن در مخزن را فراهم می کند.

مجموعه سیلندرهای هیدرولیک شامل: یک سیلندر هیدرولیک دو کاره برای کنترل بازوی محرک و یک سیلندر هیدرولیک تک کاره برای بلند کردن زغالتراش است.

سیستم هیدرولیک زغالتراش به شرح زیر عمل می کند. با موقعیت ثابت I دریچه های قرقره 6-9 ، روغن پمپ در امتداد خط a از توزیع کنندگان عبور می کند ، سپس از طریق خط b به تخلیه جریان می یابد و چرخ دنده های کاهنده را روغن کاری می کند. در عین حال ، حفره های پیستونی و میله ای سیلندرهای هیدرولیک توسط توزیع کنندگان قفل می شوند ، که موقعیت پایدار بازوی متحرک و بدنه زغالتراش را تضمین می کند.

برای بلند کردن بازوی برش زغالتراش ، شیر در موقعیت II تنظیم شده است. سپس روغن پمپ از طریق خط a از توزیع کننده عبور می کند ، از طریق کانال B "- D" توزیع کننده و d ~ خط c وارد حفره پیستون سیلندر هیدرولیک می شود. از حفره میله سیلندر هیدرولیک ، روغن از طریق خط d از طریق کانال G -В توزیع کننده 6 ، کانال В - В "توزیع کننده ، خط b به سمت کاهنده دستگاه اجرایی تخلیه می شود.

برای پایین آوردن بازوی متحرک ماشین زغالتراش ، کنترل توسط یک دریچه چرخان انجام می شود ، که در این حالت در موقعیت II تنظیم شده است. در این حالت ، روغن از پمپ از طریق خط a ، کانال O'-G 'سوپاپ 6 و خط r وارد حفره میله سیلندر هیدرولیک می شود. از حفره پیستونی سیلندر هیدرولیک 4 از طریق خط اصلی به کانال G - A توزیع کننده و کانال A' -B 'توزیع کننده ، از طریق توزیع کننده ، تخلیه را وارد جعبه دنده می کند.

برای کنترل سیلندر هیدرولیک برای بلند کردن زغالتراش ، شیرهای چرخان از موقعیت I به موقعیت II منتقل می شوند ، در حالی که روغن از پمپ 1 از طریق خطوط a ، e از طریق توزیع کننده و خط e وارد حفره پیستون سیلندر هیدرولیک می شود. این عملیات با تغذیه زغالتراش خاموش و با اجرای بازو به پشت آن انجام می شود. بنابراین ، روغن به حفره پیستون سیلندر هیدرولیک سرازیر نمی شود. کنترل سیلندر هیدرولیک نیز با دریچه چرخان امکان پذیر است. در این مورد ، بازوی متحرک زغالتراش و میله سیلندر هیدرولیک باید کاملاً پایین بیاید.

برای پایین آوردن زغالتراش ، توزیع کننده از موقعیت I به موقعیت II منتقل می شود. در این حالت ، روغن تحت تأثیر وزن خود در امتداد مخزن تخلیه می شود. دریچه های قرقره جهت دار در موقعیت /باقی می مانند.

شکل . 4. طرح روغن کاری ماشین زغالتراش "Temp-1:

مدت دوره تعمیرات اساسی با توجه به ساختار  به شرح زیر است:

بازدید کلی قطعات : ماهی یکبار

کنترل سیستم هیدرولیک : هر 6 ماه یکبار 

تعمیرات اساسی : هر 12 ماه یکبار

عمر مفید دستگاه 2 تا 5 سال است.